Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 • Domů
 • Skladové stroje
 • Bazar
 • Servis
 • Letáky / Galerie
 • Kontakty
 • Secí stroj Pöttinger TERRASEM WAVE DISC - NOVINKA

  Low Disturbance - redukcia obrábania pôdy pre zvyšujúci výnos.

  Hospodárny, mimoriadne flexibilný pri nasadení a komfortný pri ovládaní – tak prezentujeme nové náradie na predsejbovú prípravu WAVE DISC pre kvalitnú prípravu osivového lôžka. Či v suchých alebo vlhkých podmienkach – WAVE DISC má svoje prednosti a výhody a je to ideálny systém pre zníženie obrábanej plochy a zároveň zvýšenie výnosu. Celé v štýle Low Disturbance, teda jedno šikovné obrábanie pôdy.
   
  WAVE DISC je možné pre celú radu univerzálnych sejacích strojov TERRASEM R3 a R4, taktiež TERRASEM C4, C6, C8 a C9 a všetky modely s prihnojovaním.
   

  Správne nasadenie WAVE DISC

  V podstate existuje päť dôvodov, ktoré sú dôležité pri redukovaní obrábania pôdy a tým možnosť ideálnej oblasti nasadenia pre WAVE DISC:
  1. Low Disturbance (redukcia spracovanej plochy) v suchých oblastiach je spracovaná len minimálna časť pôdy, čím sa zabraňuje odparovaniu vody z pôdy. 
  2. Vo vlhkých  až mokrých podmienkach je mokrou pôdou pohybované len minimálne, čím sa mokré podložie nedostáva do osivového lôžka. 
  3. Low Disturbance ako účinná rezistenčná ochrana proti burinám a zníženie aplikácie herbicídov.
  4. Možnosť skoršej sejby, kedy je pôda ešte mokrá.
  5. Pôdochranné techológie – ochrana proti veternej ako i vodnej eróziin.
   

  Redukcia obrábacej plochy v suchých podmienkach

  WAVEDISC umožňuje šetrenie vlahy pri spracovaní pôdy: pôda je spracovaná v oblasti sejby do šírky 50 mm, ostatná plocha je nespracovaná. Tým sa zabezpečí dokonalé odparovanie vody z pôdy. Voda sa neodparuje cez spracovanú pôdu. Pritom je taktiež zabezpečená dokonalá protierozívna ochrana pôdy. Samozrejme spracovaná časť pôdy zabezpečuje osivu dokonalú vzchádzavosť vynikajúcou štruktúrou pôdy kde sa môžu potom rastliny dokonale vyvíjať hlavne v rannom štádiu rastu.
   

  Redukcia premiešania pôdy vo vlhkých (mokrých) podmienkach

  Vlhké alebo trvale zamokrené pôdy je potrebné spravidla pri spracovaní pôdy pred sejbou málo premiešavať, aby nedošlo k presunutiu tzv. „mazľavého“ (mokrého) spodku pôdy do oblasti osivového lôžka a tým by sa znemožnila efektívna sejba. Táto problematika sa vyskytuje najmä v oblastiach s podmáčanou vlhkou pôdou ako napríklad ťažšia černozem (ílovité pôdy) v jarných mesiacoch prípadne pôdy, kde je osušený len povrch a zvyšok je neustále podmáčaný. V takýchto podmienkach nie je možné nasadiť stroje s náradím, ktoré spracovávajú pôdu do hĺbky. WAVE DISC vniká do pôdy a posúva ju jemne na stranu, čím nevyťahuje vlhkú (mokrú) pôdu na povrch a tak dokáže osivo uložiť do optimálnych podmienok. 

  WAVE DISC umožňuje sejbu i na tzv. miestach s hraničnou hodnotou pre spracovanie pôdy

  WAVE DISC rozširuje možnosti sejby i na miestach, kde je to veľmi problematické a tak začať sejbu v optimálnych podmienkach s cieľom úspešnej žatvy a vyššieho výnosu. Tým ponúka WAVE DISC oproti klasickým tzv. tanierovým náradiam na spracovanie pôdy v ťažkých mokrých podmienkach jednoznačnú výhodu: predovšetkým v hraničných oblastiach s ťažkými podmienkami umožňuje skoršiu sejbu pre vyšší výnos.
   

  Pôda ožije, úrodnosť stúpa

  Štruktúra pôdy, ktorá vzniká zo šetrného zaobchádzania pôdy prispieva podstatne k redukcii veternej erózie. Malá pracovná činnosť na pôde zanecháva veľmi málo uvoľnených pôdnych častíc, čím sa redukuje tzv. uvoľňovacia plocha a dochádza k redukcii odoberania pôdy vetrom. Pri prívalových dažďoch vyplýva ďalšia výhoda cez redukciu tzv. zbahnenia.
   
  Dodatočne je WAVE DISC aj účinným nástrojom v oblastiach s vysokou zaburinenosťou. Pri vysokej zaburinenosti sa spracuje len malá časť pôdy a je možné ešte zvýšiť výsev, čím sa zabráni invazívnemu tlaku burín. 
   
  Low Disturbance šikovné obrábanie pôdy redukuje zárodok pre šírenie burín a tak je možné úspešne zamedziť na ploche šíreniu napr. i Psiarky poľnej. Pri jarnej sejbe v oblastiach s extrémnou rezistenciou tento spôsob spracovania pôdy zabezpečuje tzv. „pokoj v osevnom riadku“.  Pri jesennej sejbe sa odporúča nasadenie WAVE DISC až po vzídení burín a výdrolu a intenzita spracovania sa zníži na najmenšiu možnú mieru. Drobný pohyb pôdy nezanecháva žiadne prázdne priestory v pôde, čo by spôsobilo dobré podmienky pre šírenie svetla a vody a tým i zárodok pre klíčenie a ďalší vývoj burín. Taktiež chýbajúce prázdne priestory znemožňujú množenie a hniezdenie pre tzv. bruchonožce (slimáky), ktoré predstavujú najmä riziko pri zakoreňovaní repky v jesenných mesiacoch.
   
  Spracovaná časť pôdy pri systéme WAVE DISC sa ohrieva rýchlejšie v porovnaní s nespracovanou časťou, čo spôsobuje rýchlejšie vzchádzanie osiva. Pôda v nespracovanej časti v tzv. medziriadku zostáva podstatne chladnejšia a má i podstatne horšiu štruktúru čím napomáha zníženiu tlaku burín.
   
  Pozberové zvyšky pri zapracovaní do pôdy odbúravajú z pôdy živiny, ktoré sú potrebné na ich rozkladanie. S WAVE DISC sú pozberové zvyšky spracované len čiastočne v oblasti nástrojov, čím sa zabezpečí dokonalé prúdenie vzduchu i vody k osivu. V ostatnom profile sejby zostávajú pozberové zvyšky na povrchu pôdy a tak je zamedzený vývoj pre buriny.
   

  Vysoká hospodárnosť

  Znížením intenzity spracovania pôdy, kde nie je nutné plošné spracovanie a tým i plošný pohyb pôdy, ale len úzky uvoľňovací profil so šírkou 45 mm, je podstatne znížený odpor a tým i ťah pri práci. Pri medziriadkovej vzdialenosti 12,5 cm je opracovávaná plocha na približne 36 percent a pri medziriadkovej vzdialenosti 16,7 cm len 27 percent. Úspora príkonu do 20 percent sa odrazí i na znížení spotreby pohonných hmôt.
   

  Technika s vysokým komfortom

  WAVE DISC – vlnitý disk má priemer 510 mm a sejací stroj môže byť vybavený so šírkou riadkov 12,5 alebo 16,7 cm. Pracovná hĺbka je plynulo nastaviteľná a hydraulicky zaistená na požadovanú hodnotu pre jednoduchú obsluhu pri zdvíhaní a otáčaní na úvrati. Každý disk je NONSTOP istený pomocou gumených elementov. Uloženie v gumených elementoch zabezpečuje aj dokonalý silný prítlak 100 kg na každý disk. Systém diskov WAVE DISC je 100 percentne bezúdržbový.

  Správna voľba medziriadkovej vzdialenosti pre rôzne oblasti nasadenia závisí od:

  • 12,5 cm medziriadková vzdialenosť je vhodná do oblastí s vyšším výnosom pre tzv. homogénne pôdy. Vyšší počet riadkov zabezpečuje dokonalé osiatie celej plochy pôdy.
  • 16,7 cm medziriadková vzdialenosť je určená predovšetkým pre vlhkejšie pôdne pomery s ílovitými pôdami i u veľkého množstva rastlinných zvyškov. Taktiež je vhodná pre sejbu sóje a repky v produkčných oblastiach.
   
  DOHODOU
  Nová technika Žací stroj PÖTTINGER NOVACAT 301 alpha-motion RC Žací stroj PÖTTINGER NOVADISC 730 - kombinace Lis PÖTTINGER IMPRESS 155 V PRO Bubnová sekačka Z 042 nebo Z 042/4 nebo Z 042/2 Luční smyky 6 m Žací stroj PÖTTINGER NOVACAT 301 alpha-motion Paletizační vidle Kleště na kulaté balíky Žací stroj PÖTTINGER 352 CrossFlow Plnič kompostu VASTE BIO KL 150 D
  Bazar Nákladní přívěs BSS PV 20.15 L Lis na kulaté balíky PÖTTINGER ROLLPROFI 3200 LSC Zametač AGROMETALL KM S UH 1850 Jednostranný pluh 4 x 30 cm Diskový podmítač Pöttinger TERRADISC 3001 Fekální návěs Diskový podmítač PÖTTINGER TERRADISC 5000 T Tažený žací stroj KRONE AMT 323 CV Štěpkovač BARAKUDA Radličkový podmítač 3m,OSTROJ Opava
  Fotogalerie Zahrada Čech 2013 Zahrada Čech 2013 Zahrada Čech 2013 Zahrada Čech 2013 Libverda 2014 Libverda 2014 Libverda 2014 Libverda 2014 Libverda 2014 Libverda 2014
  Tvorba webových stránek